ЗОП преди 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2016-0001

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, за сметка на средствата на фонд СБКО за 2016 г.

Срок за получаване на документация за участие 13.05.2016 г. Час: 16:00

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 13.04.2016 10:20

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 17.05.2016 11:45

Протокол №1публикувано на 06.06.2016 10:50

Протокол №2публикувано на 06.06.2016 10:50

Протокол №3публикувано на 06.06.2016 10:51

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 06.06.2016 10:55

Договорпубликувано на 29.07.2016 11:28

Приложение №1публикувано на 29.07.2016 11:28

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Плащане за месец Юли 2016 год. публикувано на 12.08.2016 13:13

Информация гаранция за изпълнение публикувано на 19.01.2017 15:13

Информация за приключен договорпубликувано на 27.01.2017 15:12