ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2018-0002

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2019 г.

Срок за получаване на документация за участие Дата: 14/12/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 21.11.2018 14:20

Техническа спецификацияпубликувано на 21.11.2018 14:20

Документи
на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложенияпубликувано на 23.01.2019 10:22

Протокол №1публикувано на 05.02.2019 13:14

Протокол №2публикувано на 05.02.2019 13:14

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 05.02.2019 13:14

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 27.02.2019 14:16

Договорпубликувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №1публикувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №2публикувано на 12.03.2019 16:33

Приложение №3публикувано на 12.03.2019 16:33

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Обявление за приключен договорпубликувано на 16.01.2020 15:48/span>