+359(42)620090 +359(42)621132 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2019-0003

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 11/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за участие

Документацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Техническа спецификацияпубликувано на 16.10.2019 15:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 16.10.2019 15:45

Документи на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложенияпубликувано на 29.11.2019 10:11

Протокол №1публикувано на 20.12.2019 16:11

Протокол №2публикувано на 20.12.2019 16:11

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решение за определяне на изпълнителпубликувано на 20.12.2019 16:11

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Дансон-БГпубликувано на 13.02.2020 16:05

Договор Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 1 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 2 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Приложение 3 Софармапубликувано на 13.02.2020 16:05

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 14:01

Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 04/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за участие

Документацияпубликувано на 02.10.2019 14:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 02.10.2019 11:45

Документи на комисията

Протокол №1публикувано на 13.11.2019 11:15

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 03.12.2019 16:25

Съобщение по чл.58 ал.3публикувано на 11.12.2019 15:20

Протокол №2публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №3публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №4публикувано на 14.01.2020 09:53

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 14.01.2020 09:53

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58

Обществена поръчка 00223-2019-0001

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020г.

Дата: 15/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за участие

Документацияпубликувано на 20.09.2019 11:45

Техническа спецификацияпубликувано на 20.09.2019 11:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 20.09.2019 11:45

Документи на комисията

Протокол №1публикувано на 23.10.2019 11:30

Съобщениепубликувано на 30.10.2019 11:59

Протокол №2публикувано на 21.11.2019 09:29

Протокол №3публикувано на 21.11.2019 09:29

Резултат от процеса на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 21.11.2019 09:29

Обявлениепубликувано на 10.01.2020 15:51

Договорпубликувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 1публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 2публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 3публикувано на 10.01.2020 15:51

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:53

ЦСМП Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора

Центърът за спешна медицинска помощ Стара Загора е създаден на основание Постановление №195 на Министерския съвет от 1995 година със седалище административeн център на Област Стара Загора.

Центърът за спешна медицинска помощ – Стара Загора е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа

Контакт

 6000 Стара Загора

 бул. “Руски” № 62

 +359(42)620090

 +359(42)621132

 [email protected]

[email protected]

[email protected]

Свържете се с нас

Обществени поръчки

06
Фев2020

Доставка на работно облекло за...

Предмет на поръчката: “Доставка на работно облекло...

16
Окт2019

Обществена поръчка 00223-2019-0003

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМ...

02
Окт2019

Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна пре...

20
Сеп2019

Обществена поръчка 00223-2019-0001

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарнит...