ЗОП преди 15.04.2016 г.

Обществена поръчка договаряне без обявление по ЗОП за “Доставка на течни горива за нуждите на ЦСМП-Стара Загора през 2016 г. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24-часово обслужване на бензиностанциите му”.

Документи за
участие

Документи
на комисията

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Борсов договор

Приложения договор

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Плащане за месец Март 2016 год. публикувано на 13.04.2016 10:32

Плащане за месец Май 2016 год. публикувано на 20.06.2016 10:20

Плащане за месец Юни 2016 год. публикувано на 13.07.2016 13:18

Плащане за месец Август 2016 год. публикувано на 14.09.2016 15:18

Плащане за месец Септември 2016 год. публикувано на 17.10.2016 15:26

Плащане за месец Октомври 2016 год. публикувано на 14.11.2016 15:36

Плащане за месец Декември 2016 год. публикувано на 18.01.2017 10:36

Информация за приключен договор публикувано на 01.02.2017 10:36

Плащане за месец Януари 2017 год. публикувано на 17.02.2017 14:12