ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2017-0001

“ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2018 г.”.

Срок за получаване на документация за участие 09.10.2017г. Час: 16:00

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 12.09.2017 15:32

Техническа спецификацияпубликувано на 12.09.2017 15:48

Документи
на комисията

Съобщениепубликувано на 25.10.2017 15:57

Протокол №1публикувано на 16.11.2017 14:53

Протокол №2публикувано на 16.11.2017 14:53

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 16.11.2017 14:53

Договорпубликувано на 12.12.2017 16:00

Приложение №1публикувано на 12.12.2017 16:00

Приложение №2публикувано на 12.12.2017 16:00

Приложение №3публикувано на 12.12.2017 16:00

Обявлениепубликувано на 12.12.2017 16:00

Информация по изпълнението
на договора за ОП

Обявление за приключен договорпубликувано на 16.01.2019 14:12